Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng

17:23 - 22/05/2017

Đối với vật tư, phụ tùng được yêu cầu đặt hàng, công ty sẽ tiến hành đặt hàng theo yêu cầu chủng loại của khách hàng (xác nhận đơn hàng đặt bằng văn bản trước khi công ty đặt hàng). Những vật tư phụ tùng này khách hàng sẽ không được huỷ bỏ và trả lại trừ khi công ty đặt phụ tùng không đúng.