Chính sách đại lý – Nhà phân phối

Chính sách đại lý – Nhà phân phối

Chính sách đại lý – Nhà phân phối

17:20 - 22/05/2017

Chính sách của chúng tôi dựa trên nguyên tắc: Chia sẻ cơ hội, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ lợi nhuận và hợp tác phát triển bền vững cùng đạy lý

CHÍNH SÁCH CHUNG DÀNH CHO ĐẠI LÝ:


1- MỨC CHIẾT KHẤU:
Căn cứ vào doanh số cam kết bán hàng trong tháng, Công ty sẽ áp dụng với đại lý mức giá chiết khấu tương ứng. Chính sách giá chiết khấu của công ty được xây dựng dựa trên tinh thần đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho đại lý.

2- HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VÀ CÔNG NỢ:
- Hợp đồng nguyên tắc:
Sau khi hai bên ký Hợp đồng nguyên tắc quý đại lý sẽ chính thức được hưởng các chính sách ưu đãi dành cho đại lý của Công ty.
- Công nợ:
Sau khi ký hợp đồng nguên tắc và trở thành đại lý của công ty thì đơn hàng đầu tiên đại lý sẽ phải thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi công ty chuyển hàng cho đại lý. Từ những đơn hàng tiếp theo dựa trên mức độ tín nhiệm với quý đại lý công ty có thể áp dụng chính sách thanh toán chậm trong tháng. Tuy nhiên toàn bộ công nơ đại lý sẽ phải thanh toán hết cho công ty trong vòng 10 ngày đầu của tháng sau.
Quý đại lý được hỗ trợ catalogue, tờ rơi, banner nếu có theo các chương trình Marketing của Công ty và Nhà Sản Xuất. Thông tin về Quý đại lý sẽ được đăng trên Website: phutungmayxaylap.vn của công ty.
Đại lý sẽ được hỗ trợ đổi trả hàng đối với những hàng hóa hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất, đại lý sẽ được đổi hàng mới trong vòng 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn.