Turbo 4BD1/TD04

  • AQ_000511

Hàng có sẵn: Mới 100%

Xuất xứ: Chính hãng

Model No.: TD04H-15G / SK120/4BD1
Đời máy: SK120/sk120-1/ex120-2/3 
Mã OEM: 4918900511
Tâm bắt ốc: 40-75
Cổ Hút CQ Cổ Hút: 52-60/37-50
Cổ Xả: 70x3(lỗ)
Đường Dầu: 37
Ghi Chú: Cổ xả bắt ốc

LIÊN HỆ : 0982674165